Hedefleri

1. Staj ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile profesyonel uygulamaları yeni pedagojik senaryolarda deneyim.

2. Uygulama ve staj ve pratik yenilikler eğitim teknolojisi değerlendirilmesi.

4. Yeni kaynaklar ve teknolojik hizmetler staj ve eğitim uygulamaları geliştirmek.

5. Kaynakları oluşturmak ve teknolojik gelişmeler ve olanakları staj ve eğitim uygulamaları için sosyal yardım faaliyetleri yürütmek.