Mål

1. Oppleve nye pedagogiske scenarioer i practicum og profesjonelle praksis med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

2. Implementere og evaluere pedagogisk teknologi i practicum og praktisk innovasjoner.

4. Utvikle nye ressurser og teknologiske tjenester for practicum og pedagogisk praksis.

5. Opprette ressurser og utføre oppsøkende virksomhet på den teknologiske fremskritt og dens muligheter for practicum og pedagogisk praksis.