Resumen siste del Proyecto transnacional eRubrica (Suecia-España)12-13

e-rubrikken som en didaktisk og pedagogisk verktøy for lærere i barnas programmet grunnleggende evaluering: Et prosjekt fra en transnasjonal perspektiv av IKT mellom Spania og Sverige. Maria Elena Bergman og Ulf Olsson.

Dette sammendraget presenterer noen resultater av prosjektet eRubric som et pedagogisk verktøy og lærerikt for grunnleggende evaluering i lærerne av barneprogram startet i år akademiske den 2012 i "Institutt for ungdom studier / tidlig utdanning" av universitetet i Stockholm. Resultatet presenteres på fredag 15 Februar 2013 i en paneldiskusjon på en konferanse for universitetslærere av alle Stockholms Universitet (www.Su.se/lararkonferens2013).

[+]Oversikt over prosjektet rubrikk 2012

[+] Studere rapport i svensk 2015